חדשות ומבצעים
?
כמה שנים אחראי הקבלן על תיקוני ליקויים בבית שלי, מהי תקופת בדק ותקופת אחריות?
!

יתכן שהדבר קשרו לבעית בסוס קרקע.
מומלץ לבצע בדיקת מהנדס קונסטרוקטור ראשונית שיאתר את הבעיה ויתווה דרכים להמשך טיפול

?
כמה שנים אחראי הקבלן על תיקוני ליקויים בבית שלי, מהי תקופת בדק ותקופת אחריות?
!

יתכן שהדבר קשרו לבעית בסוס קרקע.
מומלץ לבצע בדיקת מהנדס קונסטרוקטור ראשונית שיאתר את הבעיה ויתווה דרכים להמשך טיפול

?
כמה שנים אחראי הקבלן על תיקוני ליקויים בבית שלי, מהי תקופת בדק ותקופת אחריות?
!

יתכן שהדבר קשרו לבעית בסוס קרקע.
מומלץ לבצע בדיקת מהנדס קונסטרוקטור ראשונית שיאתר את הבעיה ויתווה דרכים להמשך טיפול

?
כמה שנים אחראי הקבלן על תיקוני ליקויים בבית שלי, מהי תקופת בדק ותקופת אחריות?
!

יתכן שהדבר קשרו לבעית בסוס קרקע.
מומלץ לבצע בדיקת מהנדס קונסטרוקטור ראשונית שיאתר את הבעיה ויתווה דרכים להמשך טיפול

?
כמה שנים אחראי הקבלן על תיקוני ליקויים בבית שלי, מהי תקופת בדק ותקופת אחריות?
!

יתכן שהדבר קשרו לבעית בסוס קרקע.
מומלץ לבצע בדיקת מהנדס קונסטרוקטור ראשונית שיאתר את הבעיה ויתווה דרכים להמשך טיפול

?
כמה שנים אחראי הקבלן על תיקוני ליקויים בבית שלי, מהי תקופת בדק ותקופת אחריות?
!

יתכן שהדבר קשרו לבעית בסוס קרקע.
מומלץ לבצע בדיקת מהנדס קונסטרוקטור ראשונית שיאתר את הבעיה ויתווה דרכים להמשך טיפול

?
כמה שנים אחראי הקבלן על תיקוני ליקויים בבית שלי, מהי תקופת בדק ותקופת אחריות?
!

יתכן שהדבר קשרו לבעית בסוס קרקע.
מומלץ לבצע בדיקת מהנדס קונסטרוקטור ראשונית שיאתר את הבעיה ויתווה דרכים להמשך טיפול

?
כמה שנים אחראי הקבלן על תיקוני ליקויים בבית שלי, מהי תקופת בדק ותקופת אחריות?
!

יתכן שהדבר קשרו לבעית בסוס קרקע.
מומלץ לבצע בדיקת מהנדס קונסטרוקטור ראשונית שיאתר את הבעיה ויתווה דרכים להמשך טיפול