חדשות ומבצעים

בדיקות בטיחות הקבלן לפני מסירת דירה

נכנסים לדירה חדשה? זה הזמן לדעת יותר על בדיקת דירה לפני מסירה ובדיקות הבטיחות אותן נדרש הקבלן / יזם לבצע רגע לפני קבלת טופס 4 ומסירת הדירה.

תקנות התכנון והבנייה המונהגות בישראל מחייבות היתר אכלוס (טופס 4) בטרם מסירת דירות המגורים החדשות לבעליהן. היתר זה מונפק על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הפועלת באזור המגורים בו ממוקם מבנה המגורים החדש, וזאת לאחר עמידתו של הקבלן בביצוע כל בדיקות הבטיחות הנדרשות לצורך אכלוס הפרויקט. ללא קבלת היתר אכלוס לא ניתן יהיה לחבר את המבנה לתשתיות חשמל, מים ושירותי טלפון והחוק אוסר על אכלוס המבנה.

כמו כן, חוק המכר המונהג בישראל קובע כי על הקבלן מוטלת האחריות על טיב הבניה והחומרים והוא זה האחראי כלפי הרוכשים בגין כל ליקוי מבנה לאורך תקופת הבדק (בין שנה לשבע שנים) ותקופת האחריות הנמשכת כ-3 שנים מתום תקופת הבדק.

בדיקות אותן מחויב הקבלן לבצע לצורך קבלת היתר אכלוס

בין יתר הבדיקות בהן מחויב הקבלן לצורך קבלת היתר אכלוס – טופס 4 נכללות הבדיקות החשובות והמרכזיות ביותר:

התאמה מלאה לזכויות הבנייה

בדיקת דירה לפני מסירה המעידה על התאמה מלאה בין הבנייה בשטח לבין זכויות הבנייה אשר הוענקו לקבל בהיתר הבניה.

עמידה בדרישות תקן הבטיחות שריפות

בדיקה המעידה של כך שהמבנה עומד בכל דרישות התקן לעניין בטיחות מפני שריפות (אישור כיבוי אש)

עמידה בדרישות התקנות

בדיקה המעידה על כך שכל עבודות השלד במבנה נבנו על פי התקנות וכי המבנה הינה חזק, יציב וראוי למגורים. בדיקה זו מחייבת אישור מהנדס מטעם הוועדה לתכנון ובנייה, אישור מכון התקנים והצהרת אדריכל בנוגע לתקינות מעקות הבטיחות בשטח המבנה.

בדיקות מקצועיות נוספות

בדק בית לפני מסירה ובדיקות מקצועיות הנערכות על ידי גורמים רלוונטיים כגון: חברות הגז, חברת החשמל וכדומה לצורך בדיקת עמידותן בתקן של מערכות גז, מים, ניקוז ואינסטלציה.

 

בדיקות בטיחות של קבלן

 

חשוב לדעת: בדיקות אלו נערכות אך ורק לצורך קבלת היתר אכלוס והן אינן מעידות על טיב הבניה וחומרי הבנייה בהן נעשה שימוש לצורך הקמת המבנה וכפועל יוצא מכך הן אינן אמורות לאתר ולגלות ליקויי בנייה כאלו ואחרים. לצורך איתור ליקוי בנייה, רוכשי הדירה רשאים לבצע בדק בית לפני מסירה ובדיקת דירה מהקבלן ידי חברות הנדסה מנוסות המתמחות במתן שירותי בדק בית.

בדיקת דירה לפני מסירה, לרבות, דירות חדשות הנרכשות מקבלן או דירות יד שנייה, הינו פתרון אופטימאלי לאיתור ליקוי בניה בנכס ובמסגרתו תוכלו ליהנות גם משירותי ייעוץ הנדסי לצורך החלת התיקונים על הקבלן או מוכר הנכס במידת הצורך. בדיקות מקיפות אלו כוללות בין היתר: בדיקת איטום, בדיקות נזילות ובדיקות נוספות בכל שטח המבנה / דירה המיועדות לצרכי איתור ליקויים עתידיים העלולים להופיע בנכס. בדיקות הנערכות על ידי גורמים מקצועיים המתמחים בנושא כוללות גם הנפקת דו"ח ביקורת הנדסית המהווה חוות דעת מוסמכת וקבילה לצרכים משפטיים במידת הצורך.

 

למידע נוסף על שירותי חברת פלס – בדק הבית


WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור